Produkty specjalne

Produkty specjalnego stosowania

W wyjątkowych sytuacjach zwierzę potrzebuje dodatkowego wsparcia w postaci preparatów specjalistycznego stosowania o charakterze weterynaryjnym. Tego typu środki powinny być stosowane po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii. Proponowane preparaty dostępne są zarówno w postaci płynów, proszków, jak i tabletek. W związku z specjalistycznym charakterem produktów większość jest sprowadzana na konkretne zamówienie. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

  • Suplementy.
  • Prebiotyki.
  • Preparaty przeciwpasożytnicze.
  • Preparaty do stosowania w dietach.
  • Preparaty wzmacniające w stanach chorobowych.Produkty specjalne dla zwierząt w sklepie Flogard